Regulamin

Regulamin Domu Wypoczynkowego „GĄSIOROWSKI” WAŻNY OD: 01.01.2009 Doba hotelowa zaczyna się od godz. 14:00 a kończy o godz. 10:00.

 1. Rezerwacji dokonuje się telefonicznie pod numerem +48 604331809, +48 504896837
 2. Po uzgodnieniu terminu i ceny, dokonuje się wpłaty na numer konta: Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, Konto nr 49 1050 1618 1000 0090 8293 5256  w terminie trzech dni od rezerwacji telefonicznej.
 3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto ośrodka. Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
 4. Nie wpłacenie zaliczki w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 5. Niestawienie się Gościa w ośrodku do godziny 18:00 dnia przyjazdu bez wcześniejszego powiadomienia jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu.
 6. Niestawienie się Gościa w ośrodku do godziny 14:00 dnia przyjazdu dla rezerwacji bez przedpłaty jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi.
 7. Wpłata pozostałej części należności musi być uregulowana gotówką na miejscu w dniu przyjazdu.
 8. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z przyczyn niezależnych od ośrodka, pobrana należność za pobyt nie podlega zwrotowi.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości.
 10. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach ośrodka nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 11. Gość powinien zawiadomić recepcję domy wypoczynkowe o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. Ze względu na komfort Państwa i naszych przyszłych gości obowiązuje w ośrodku całkowity zakaz palenia (na balkonach i tarasach przygotowaliśmy popielniczki).
 13. Cisza nocna obowiązuje o godz. 22:00 do godz. 6:00.
 14. Po godzinie 22:00 w pensjonacie nie mogą przebywać osoby odwiedzające naszych gości bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem D.W. GĄSIOROWOSKI. Przy naruszeniu tego punktu regulaminu ośrodek może odmówić dalszego pobytu swoim Gościom hotelowym. Pobrana należność nie ulega zwrotowi!
 15. Prosimy o zamykanie za sobą drzwi wejściowych ośrodka podczas trwania ciszy nocnej.
 16. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka lub wyrządził szkodę mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w ośrodku lub w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie ośrodka.